เดอะ ไพร์ม พระราม 9 - รามคำแหง 21
 • Type A : Shop House
  ลักษณะ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีชั้นลอย
  หน้ากว้าง 4.25 เมตร
  พื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร
  ลึก 9 เมตร
  ดีไซต์ Modern Tropical
  หมายเหตุ
      - ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตบแต่ง
      - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • Type B : Shop House
  ลักษณะ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีชั้นลอย
  หน้ากว้าง 4.25 เมตร
  ลึก 8 เมตร
  พื้นที่ใช้สอย 135 ตารางเมตร
  ดีไซต์ Modern Tropical
  หมายเหตุ
      - ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตบแต่ง
      - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Type C : Home Office
  ลักษณะ โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น
  หน้ากว้าง 4.25 - 5 เมตร
  พื้นที่ใช้สอย 127.50 - 150 ตารางเมตร
  ดีไซต์ Modern Tropical
     
  หมายเหตุ
      - ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตบแต่ง
      - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • Type D : Home Office (New Type)
  ลักษณะ โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น
  หน้ากว้าง 8 เมตร
  พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร
  ดีไซต์ Modern Tropical
     
  หมายเหตุ
      - ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเท่านั้น บ้านที่จำหน่ายไม่รวมการตบแต่ง
      - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า