เดอะ ไพร์ม พระราม 9 - รามคำแหง 21
  • งานโครงสร้าง 100%
    งานสถาปัตยกรรม 100%
    งานถนนและระบบสาธารณูปโภค 100%
    อัพเดทล่าสุด : 20 September 2017
  • 100%
  • ความคืบหน้าโดยรวม